داستانک

Smile y face

(علی لای لای)۱

منتظر بودم که زبان بگشایی...

فکر می کردم هنوز زود است،

و زمان باقیست...

که به تو بگویم:

هیچ فرزندی،

نباید،پیش از مادرش

پر بکشد...

/ 1 نظر / 23 بازدید