داستانک

Smile y face

((یا رقیه سلام الله))

همین که کودک باشی کافیست،

همین که کودکی تنها...در بیابان...در شب...

با همین ها،عزای من کامل می شود.

اما می گویند: که تو اسیر بودی ...... و تشنه......

و زخمی.......و دل تنگ خانواده ات.......

اینجا دیگر برای من پایان است...

اما می شنوم که کسی می گوید;

....تو..... شاهد هم بودی.....

شاهد یک قتلگاه.....

/ 0 نظر / 16 بازدید