آیه های عشق

Smile y face

[نگاهی نو به سوره های قرآن،از زبان شعر]

•{سوره ی کوثر}•

ما تو را دادیم خیر بیشمار،

هدیه ای جاوید از پروردگار،

کوثری سرشار از عشق خدا،

کوثری دردانه وبی انتها،

کوثری تابنده از نور خدا،

کوثری پاکیزه،از ظلمت جدا،

عالم از نور وجودش شد به پا،

یازده خورشید،ماند،از او به جا،

نسل او پاینده وخیر کثیر،

نسل او پاک ومطهر،بی نظیر،

Smile y face

پس نماز شکر را آغاز کن،

راه های آسمان را باز کن،

از برای هدیه، مهمانی بده،

یک شتر را بهر قربانی بده،

دشمنت شد غرق در توهین خویش،

بی تبار و قاطع بنیاد و خویش.

/ 0 نظر / 16 بازدید